ویژه ها

اگر قرار باشد مدالیته چهارمی نوشته شود لاجرم باید درباره موضوعاتی مانند دسترسی به پارچین، آزمایش های هیدرودینامیک و دسترسی به دانشمندان دفاعی باشد.
گزارش ویژه
اگر دیدار روحانی از نیویورک منجر به پیشرفتی اساسی در اختلافات مهم نشود، حرکت دادن مذاکرات به جلو پس از آن، با توجه به کوتاهی زمان تا 24 نوامبر، بسیار دشوار خواهد بود.
فوری
استفاده از نیروی نظامی علیه هر کسی که منافع اساسی آمریکا را تهدید کند و در عین حال توان اینکه بر اساس نظم جهانی، متحدانمان را در هر جایی که هستند و میسر است، بسیج کنیم.
فوری
شاید برای اولین بار کاملا روشن شده است که مشکل برای دولتهای سنی منطقه فقط ایران نیست. افراطی گری سنی، که داعش تجلی آن است، بزرگترین خطری است که آنها هم اکنون با آن روبرو هستند.
گزارش ویژه
اگر قرار باشد ارزیاب ایران از امریکا از دشمن به چیز دیگری تغییر پیدا کند، نیاز به تغییراتی بنیادین در رفتار امریکا هست که مسئله هسته ای جزء بسیار کوچکی از آن است.
گزارش ویژه
یک بازرس پیشین آژانس گفت تمرکز روز موضوع ابعاد احتمالی نظامی (PMD) به معنای خروج آژانس از وضعیت حرفه ای و تخصصی است.
ارزیابی راهبردی
دولت تصور می کند می تواند از طریق وارد شدن به مذاکرات حقوق بشری، فشار خارجی را در خدمت اهداف داخلی خود به کار گیرد.
متن کامل
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تازه ترین گزارش خود درباره برنامه هسته ای ایران را روز جمعه 14 شهریور 1393 (5 سپتامبر 2014) منتشر کرد.
گزارش ویژه
ایران می خواهد تحریم های یک جانبه اعمال شده از سوی امریکا حداکثر تا پایان دولت باراک اوباما از سوی کنگره لغو شود. منابع آگاه می گویند امریکا جدول زمانی بلندتری را پیشنهاد می دهد.