ویژه ها

گزارش ویژه
یونسکو در گزارش علمی 2015 این سازمان درباره وضع علمی و فرهنگی کشورهای مختلف، تحریم ها را عامل گسترش و تقویت علوم، تکنولوژی و فناوری در ایران اعلام کرده است.
گزارش ویژه
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی نوشت پنتاگون راهبردهاي جديدی براي جنگ‌هاي آينده در نظر دارد.
موسسه علم و امنیت بین المللی (ISIS ) گزارش داد
موسسه علم و امنيت بين المللي(ISIS ) مستقر در واشنگتن در گزارشی به قلم دیوید آلبرایت به بررسی ذخایر پلوتونیوم و تعداد تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی پرداخت.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با نشست فنی- توجیهی آژانس که روز جمعه 29 آبان برگزار شد به نقل از مدیرکل پادمان‌های آژانس گفت آژانس ارزیابی خود را اول دسامبر (10 آذر) منتشر خواهد کرد.
اروپا، آمریکا و تحریم های ایران پس از موافقت نامه هسته ای
مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل مطرح کرد
مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در تحلیلی از تفاسیر متفاوت و اختلاف احتمالی میان آمریکا و اتحادیه اروپا در اجرای توافق هسته ای خبر داد.
مدرن سازی راکتور اراک
گزارش ویژه
سازمان انرژی اتمی متن کامل سند رسمی مدرن سازی راکتور اراک که به امضای وزیران امور خارجه ایران و 1+5 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسیده است را منتشر کرد.
گزارش ویژه
موسسه علوم و امنیت بین المللی که به سازمان سیا و وزارت خارجه امریکا درباره مسائل فنی مرتبط با برنامه هسته ای ایران مشورت می دهد، اعلام کرد سرعت برچیدن ماشین های سانتریفیوژ در نطنز و فردو بیش از حد انتظار است.
متن کامل گزارش نوامبر 2015 آژانس
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود درباره اجرای پادمان، قطعنامه های شورای امنیت و توافقات ایران و 1+5 اعلام کرد ایران برچیدن ماشین های سانتریفیوژ در نطنز و فردو را آغاز کرده است.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعای مقام آمریکایی درباره بسته نشدن پرونده پی.ام.دی را رد کرد.