12/11/11 - 09:56
شماره مطلب : 1075
گزارش ویژه

پیام های راهبردی شلیک جنگنده های ایرانی به پهپاد امریکایی

به عقیده تحلیلگران نظامی، معنای مهم این رفتار ایران این است که ایران توان پیروزی نظامی نامتقارن بر امریکا را در خود می بیند.

 

حامد علوی، ایران هسته ای- شلیک جنگنده های ایرانی به سمت پهپاد امریکایی محافل اطلاعاتی، نظامی و راهبردی را در واشینگتن دچار سردرگمی کرده است. اقدام تقریبا غیر منتظره و بسیار سریع و موثر ایران در راندن هواپیمای بدون سرنشین امریکا از مرزهای هوایی خود، دارای پیام های مهمی است که منابع غربی تا کنون در تحلیل های خود قادر به آشکارسازی آن نبوده اند.

1- نخستین مسئله این است که این حادثه نشان داد ایران درگیری مستقیم با امریکا را از برنامه نظامی خود حذف نکرده است. این کاملا بر خلاف تصور امریکایی ها و بویژه اسراییلی هاست که فکر می کردند ایران هرگز وارد درگیری نظامی با امریکا نخواهد شد و تهدیدهای آن بلوف است. به عقیده تحلیلگران نظامی، معنای مهم این رفتار ایران این است که ایران توان پیروزی نظامی نامتقارن بر امریکا را در خود می بیند.

25- مسئله دوم این است که واکنش امریکا به این اقدام ایران بسیار محتاطانه بوده است. امریکا در حوزه های دیپلماتیک و نظامی هیچ واکنشی به این حرکت ایران نشان نداد و در حوزه تبلیغاتی هم صرفا یک بیانیه دیرهنگام صادر کرد. این امر از دید تحلیلگران امور راهبردی در تهران به این معناست که امریکا به هیچ وجه خواهان افزایش تنش با ایران نیست و ورود به درگیری نظامی با ایران برای امریکا خط قرمز محسوب می شود. طبیعی است که ایران از این تنگنای نظامی و استراتژیک امریکا مطلع است و از آن به عنوان یک فرصت بهره می برد.

3- سومین نکته این است که به نظر می رسد ایران تصمیم دارد برخی اقدامات اخیر امریکا و اسراییل در منطقه خصوصا تحولات سوریه و سودان را از طریق نشان دادن توان ضربه زنی خود در محیط های مرزی تلافی کند. از دید برخی تحلیلگران این راهبرد، نوعی بازدارندگی تاکتیکی ایجاد خواهد کرد.  

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/