14/12/5 - 18:32
شماره مطلب : 2439
گزارش ویژه

آخرین وضعیت مذاکراتی درباره فردو و اراک چیست؟

مشاور سابق رییس جمهور امریکا در امور ایران و خاورمیانه گفت دولت اوباما موضع خود را درباره اراک و فردو تعدیل کرده است.

ایران هسته ای- مشاور سابق رییس جمهور امریکا در امور ایران و خاورمیانه گفت دولت اوباما موضع خود را درباره اراک و فردو تعدیل کرده است.

دنیس راس در کنفرانس فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی، که پایگاه تایمز آو اسرائیل روز 5 آذر بخش هایی از آن را منتشر کرده، ادعا کرده است امریکا در مذاکرات وین دیدگاه خود درباره فردو و اراک را تغییر داده است.

راس گفته است: «مذاکره کنندگان آمریکایی در برابر تهران انعطاف پذیری از خود نشان دادند. ظاهرا آمریکایی ها می خواستند از خواسته های خود درباره تاسیسات غنی سازی پولوتونیوم اراک مبنی بر این که کارخانه آب سنگین باید آب سبک تبدیل شود، عقب نشینی کنند و در عوض پیشنهاد کردند آمریکا آماده است به ایران اجازه دهد تاسیسات اصلاح شده آب سنگین را حفظ کند. این در حالی است که آمریکا در ابتدا خواست تاسیاست مخفی در فوردو برچیده شود اما سپس اجازه داد تاسیسات از جمله تاسیسات تحقیقاتی حفظ شود».

کارشناسان در تهران می گویند اینکه امریکا حقیقتا موضع خود در این باره را تغییر داده باشد، خبری نیست که بتوان آن را به دقت تایید کرد.

پیگیری های «ایران هسته ای» نشان می دهد مدت هاست روشن بوده که موضع مذاکراتی امریکا درباره ضرورت تغییر راکتور آب سنگین اراک به آب سبک و تعطیلی کامل فردو، یک موضع واقعی نیست و برای چانه زنی در دقیقه 90 حفظ شده است. بنابراین تغییر دیدگاه امریکا درباره این دو موضوع از دید ایران چندان با ارزش تلقی نمی شود.

مهم تر از این، کارشناسان می گویند موضع امریکا درباره این تاسیسات هنوز هم راضی کننده نیست.

درباره اراک، مسئله فقط این نیست که باید ماهیت آب سنگین آن حفظ شود، بلکه مسئله مهم تر این است که زمان بازطراحی نباید آنقدر بلند شود که ایران برای مدتی طولانی این تاسیسات را از دست بدهد.

درباره فردو هم صرف تعطیل نشدن این تاسیست کافی نیست، بلکه باید میزانی از غنی سازی که تضمین کننده عدم حمله به نطنز باشد در فردو حفظ شود.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/