15/8/29 - 21:25
شماره مطلب : 2697
متن کامل

متن کامل تازه ترین گزارش آژانس درباره برنامه هسته ای ایران

یک نکته مهم درباره این گزارش این است که توافق هسته ای تقریبا هیچ تغییری در لحن آژانس درباره ایران ایجاد نکرده است.

ایران هسته ای- آژانس بین المللی انرژی اتمی تازه ترین گزارش خود درباره برنامه هسته ای ایران را منتشر کرد.

این گزارش که روز 5 شهریور منتشر شده، نخستین گزارش پس از نهایی شدن برجام میان ایران و 1+5 است.

یک نکته مهم درباره این گزارش این است که توافق هسته ای تقریبا هیچ تغییری در لحن آژانس درباره ایران ایجاد نکرده است.

متن اصلی این گزارش را اینجا ببینید.

متن کامل ترجمه فارسی گزارش در ادامه می آید.

***

بسمه تعالی

 

اجرای توافقنامه پادمانهای NPT و بندهای مرتبط با آن

در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

 

GOV/2015/50

27 اوت 2015

پنج شنبه، 5 شهریور 1394

 

گزارش مدیر کل

 

 

تحولات اصلی:

- در دوم ژوئیه 2015، مدیر کل برای پیشبرد کار در رابطه با حل و فصل مسائل باقیمانده، دیداری با رئیس جمهور اسلامی ایران آقای حسن روحانی و دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای علی شمخانی داشت.

- در چهاردهم ژوئیه 2015، مدیر کل با آقای علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد، نقشه راهی برای شفاف سازی گذشته و حال مسائل باقیمانده در خصوص برنامه اتمی ایران امضا شد که در ضمیمه مدیر کل آژانس در گزارش نوامبر 2011 آورده شده بود.

- در چهاردهم ژوئیه 2015، 1+5 و ایران در خصوص برجام به توافق رسیدند.

- در بیستم ژوئیه 2015، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2231 را تصویب کرد که بر اساس آن، از مدیر کل آژانس بین الملی انرژی اتمی خواسته می شود راستی آزمایی ها و نظارت های لازم را در خصوص تعهدات هسته ای ایران برای اجرای کامل این تعهدات در طول برجام را به عهده بگیرد.

- در پانزدهم اوت 2015، به شکلی که در نقشه راه توافق شده بود، ایران توضیحات مکتوب و اسناد خود را درباره گذشته و حال مسائل باقیمانده ارائه کرد.

-در بیست و پنج اوت 2015، شورای حکام به مدیر کل اختیار لازم برای اجرای راستی آزمایی ها و نظارت لازم بر تعهدات هسته ای ایران که در برجام ذکر شده است، در خصوص تامین بودجه و همخوان با اجرای استانداردهای پادمانی آژانس، ارائه کرد.

- آژانس به ادامه اجرای نظارت و راستی آزمایی در رابطه با اقدامات هسته ای که در طرح اقدام مشترک آورده شده بودند، ادامه داد.

 

A. مقدمه

1. گزارش مدیر کل آژانس به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت، درباره اجرای توافق پادمانهای ان پی تی و شروط مرتبط با آن در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط جمهوری اسلامی ایران است. این گزارش شامل اطلاعات از جمله مربوط به اجرای تدابیر تحت بیانیه مشترک درباره چارچوب همکاری (موسوم به چارچوب همکاری) و نقشه راه شفاف سازی گذشته و حال مسائل باقی مانده در خصوص برنامه اتمی ایران، طرح اقدام مشترک که دوباره تمدید شد، برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل (2015) است.

2. شورای امنیت تایید کرده است که گامهای مورد نظر شورای حکام در قطعنامه هایش برای ایران الزام آور است. بندهای مرتبط با شش قطعنامه مذکور شورای امنیت طبق بند هفت منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شده است، بر اساس مفاد آن قطعنامه ها الزام آور هستند.

3. این گزارش مربوط به تحولات از زمان گزارش پیشین مدیر کل (GOV/2015/34) و نیز مسائل باقیمانده هستند.

 

B. تحولات اخیر

B.1. شفاف سازی مسائل حل نشده

4. شورای حکام در قطعنامه نوامبر 2011 (GOV/2011/69) تاکید کرده است که بسیار ضروری است ایران و آژانس گفتگوهای خود را با هدف حل و فصل فوری همه مسائل اصلی باقیمانده با هدف شفاف سازی در خصوص این موضوعات از جمله دسترسی به همه اطلاعات، سایت ها، اسناد  و افراد در ایران تسریع بخشند. شورای حکام آژانس در قطعنامه خود در سپتامبر 2012 (GOV/2012/50) مقرر کرد که همکاری ایران با آژانس مستلزم این است که همه مسائل باقیمانده ضروری است و فوریت دارد تا اعتماد بین الملی به ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه اتمی ایران اعاده شود.

5. همانطور که پیشتر نیز گزارش شد، آژانس و ایران در یازدهم نوامبر 2013بیانیه مشترک چارچوب همکاری ها را امضا کردند (GOV/INF/2013/14). در چارچوب همکاری ها، آژانس و ایران برای همکاری بیشتر در خصوص فعالیت های راستی آزمایی آژانس برای حل وفصل همه مسائل گذشته و حال و دنبال کردن این فعالیت ها به شکل گام به گام توافق کردند. اقدامات اجرایی توافق شده در رابطه با چارچوب همکاری ها بین نوامبر 2013 و مه 2014 در ضمیمه یک فهرست شده اند.

از زمان گزارش پیشین مدیر کل، هیچ دیدار دیگری در خصوص این اقدامات اجرایی برگزار نشده است.

6. در دوم ژوئیه 2015، مدیر کل با آقای حسن روحانی رئیس جمهور و آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای پیشبرد کار در خصوص حل و فصل مسائل باقیمانده در خصوص برنامه اتمی ایران از جمله شفاف سازی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی دیدار کردند.

7. در چهاردهم ژوئیه 2015، مدیر کل آژانس و آقای علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین برای دیدار و نقشه راه شفاف سازی مسائل باقیمانده گذشته و حال برنامه اتمی ایران را امضا کردند که در ضمیمه گزارش مدیر کل در نوامبر 2011 (GOV/2011/65) آورده شده است.

نقشه راه اقدامات ضروری که می بایست براساس چارچوب همکاری ها برای تسریع و تقویت همکاری ها و گفتگو بین آژانس و ایران با هدف حل و فصل مسائل باقیمانده تا پایان 2015 برای همه مسائل باقیمانده که تا کنون بین آژانس و ایران حل و فصل نشده اند، مشخص می کند (نقشه راه بار دیگر در ضمیمه 2 آورده شده است).

8. همانطور که در نقشه راه نیز توافق شد، در پانزدهم اوت 2015، ایران توضیحات مکتوب و اسناد مرتبط را در خصوص گذشته و حال مسائل باقیمانده ارائه کرد. آژانس در حال بازنگری در این اطلاعات است.

 

B.2. طرح مشترک اقدام

9. همانطور که پیشتر نیز گزارش شد، طرح مشترک اقدام میان چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و آمریکا (سه کشور اروپایی بعلاه سه کشور غیراروپایی) و ایران در 24 نوامبر 2013 امضا شد. طرح مشترک اقدام بیستم ژانویه 2014 ابتدا برای مدت شش ماه به اجرا درآمد. همانطور که گروه سه کشور اروپایی به علاوه سه کشور غیر اروپایی (گروه سه به علاوه سه) و ایران درخواست کرده بودند و شورای حکام نیز حمایت کرده بود (بر اساس بودجه فراهم شده)، آژانس فعالیتهای لازم نظارت و راستی آزمایی هسته ای مرتبط با طرح مشترک اقدام را اجرا کرد که از جمله آنها فعالیتهایی اضافه بر آن چیزی بود که قبلا طبق توافق پادمان