15/12/7 - 18:29
شماره مطلب : 2821

شمخانی: بخش هایی از ارزیابی اخیر آژانس ناقص، غیرقابل قبول و مردود است

ایران هسته ای - دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت بخش هایی از ارزیابی اخیر آژانس ناقص، غیرقابل قبول و مردود است.

علی شمخانی که روز دوشنبه، 16 آذر در دیدار با علی حسن خلیل وزیر دارایی لبنان، با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت: اگر چه این گزارش در پاره ای موارد ناقص، غیرقابل قبول و مردود است لیکن بندهایی از آن ضمن تأیید عدم انحراف در برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی به صورت صریح نشان دهنده باطل بودن ادعاها و اتهاماتی است که طی 11 سال گذشته از سوی برخی کشورها در این زمینه مطرح می شد.

وی اعتراف آژانس به حقانیت جمهوری اسلامی را دیرهنگام و فاصله گرفتن از رویکرد سیاسی عنوان کرد و اظهار داشت: با انتشار این گزارش هیچ دلیل حقوقی، فنی و قانونی برای بسته نشدن مسایل گذشته مربوط به برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/