16/3/28 - 23:59
شماره مطلب : 2896
تازه ترین مقاله دیوید سانجر در نیویورک تایمز

داگان: اسراییل باید اختلاف های سیاسی را در ایران تشدید کند

نیویورک تایمز می گوید رییس اسبق موساد معتقد بوده اختلاف های سیاسی در ایران «بسیار شدید» است.

 ایران هسته ای- نیویورک تایمز می گوید رییس اسبق موساد معتقد بوده اختلاف های سیاسی در ایران «بسیار شدید» است.

دیوید سانجر خبرنگار متخصص در امور ایران که در سال 2014 در دانشگاه هاروارد با مئیر داگان رییس اسبق موساد ملاقات و مصاحبه کرده بود، می گوید وی عقیده داشته است که نتاینیاهو باید اجازه بدهد اختلاف های سیاسی در ایران هر چه شدیدتر شود.

مقاله نیویورک تایمز را اینجا ببینید.

سانجر از قول دادگان نوشته است: «ایران به شدت دچار اختلافات سیاسی است و درگیری آشکار با اسرائیل فقط موجب اتحاد احزاب مخالف در داخل این کشور می شود».

داگان، آنگونه که به نیویورک تایمز گفته، در عوض عقیده داشته باید در مقابل ایران ابزارهایی مانند حملات سایبری استفاده کرد.

سانجر می گوید او فرمانده عملیات موسوم به بازی های المپیک بوده که ویروس استاکس نت را به تاسیسات غنی سازی نطنز در ایران ارسال کرد.

داگان هفته گذشته مرد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/