16/4/5 - 17:22
شماره مطلب : 2904
در حاشيه تحريم دلار و اظهارات آقای عراقچي

آیا عراقچی درباره منشا تحریم دلار راست می گوید؟

گرچه امکان استفاده از ساير ارزها بدون ارتباط با دلار وجود دارد اما مسئله اصلي این است که بانکهاي اروپایی بزرگ که کار تسويه يورو را انجام ميدهند حاضر به همکاري با بانکهاي ايراني نيستند.

دکتر علي يحيي زاده، ایران هسته ای- آقای عباس عراقچي يکشنبه شب در گفتگوي ويژه خبري حاضر شد و در خصوص ابهامات جديد ايجاد شده در مسير رفع تحريمها توضيحاتي ارائه کرد. ايشان که اکنون مسئول پيگيري اجراي برجام نيز هست، دو دسته مانع را در مسير رفع تحريمها برشمرد. دسته اول اقدامات اجرايي که به طور طبيعي براي بازگشت اقتصاد به شرايط پساتحريم زمانبر است. در اين دسته ايشان به زمانبر بودن افزايش توليد نفت و زمانبر بودن نصب نرم افزارهاي لازم براي اتصال به سوئيفت اشاره کرد. دکتر عراقچي دسته دوم موانع را به سياستهاي فرابرجامي آمريکا ارتباط داد و گفت با توجه به تحريمهاي غير هسته‌اي باقيمانده و به خصوص تحريمهاي اوليه، بانکها و شرکتهاي خارجي حاضر به بازگشت به اقتصاد ايران نيستند و همين باعث شده تا هنوز آثار رفع تحريمها از روي کاغذ به صحنه عمل منتقل نشود. عراقچي مهمترين مانع براي رفع تحريمها را عدم همراهي بانکهاي خارجي به خصوص بانکهاي اروپايي نامبرد و اظهار داشت باقي بودن تحريم دلار و جرائمي که بانکهاي اروپايي به خزانه‌داري آمريکا پرداخت کرده اند باعث شده تا بازگشت روابط بانکي با دشواري مضاعف مواجه شود. البته ايشان تحريم دلار را يک نوع تحريم اوليه دانست که سي سال قبل وضع شده و ارتباطي با موضوع هسته‌اي نداشته است.

اگر توضيحات عراقچي در خصوص دسته اول موانع پسابرجامي را بپذيريم (با توجه به اظهارات مقامات اتريش و سوئيس پذيرش آن سخت است)، اما در خصوص موانع دسته دوم نکات قابل تاملي وجود دارد:

1- مهمترين عامل فشار اقتصادي در سالهاي 89 تا 91 کاهش شديد روابط بانکي با بانکهاي ايراني بود و ساير تحريمها وزن چنداني در مقايسه با اين تحريم نداشت. بنابر اين هدف از برجام در درجه اول رفع اين تحريم و فراهم شدن شرايط براي دريافت وجوه نفت و آزاد سازي ذخائر ارزي بود. حال اگر به هر دليلي اين هدف محقق نشده، نبايد آن را تقليل داد بلکه بايد گفت هدف اصلی برجام محقق نشده است. اين همان موضوعي است که رهبري معظم در سخنان روز اول سال به آن اشاره کردند و گفتند هنوز ذخائر ارزي ايران آزاد نشده است!

2- بر خلاف اظهارات عراقچي، مانع اصلي برقراري روابط بانکي تحريمهاي هسته اي است که با کوتاهي تيم مذاکره کننده از ليست موضوعات برجام کنار گذاشته شد. در راس اين تحريمها، تحريم چرخه دلار و تحريم فينسن است. واقعيتي که عراقچي از آن ميگذرد علت و تاريخ وضع اين تحريمهاست. تحريم چرخه دلار مربوط به سي سال قبل نيست بلکه جزو تحريمهايي است که در کوران پرونده هسته‌اي عليه ايران وضع گرديد. در 10 نوامبر سال 2008 (سال  1387 شمسي) وزارت خزانه‌داري آمريکا طي دستور العملي دسترسي بانکهاي ايراني به دلار را قطع کرد.

اين دستور العمل را در لينک زير ببينيد:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/fr73_66541.pdf

بعد از اين تاريخ هر گونه پرداخت دلاري ايران در مسير تسويه در بانکهاي آمريکايي رد شد و ايران مجبور گرديد از ارزهاي جايگزين نظير يورو استفاده کند. در سال 2012 (91 شمسي)‌با تصويب دستور اجرايي 13599 توسط اوباما قطع چرخه دلار به توقيف چرخه دلار تغيير يافت و از اين تاريخ تاکنون هر گونه انتقال وجه دلاري مرتبط با بانکهاي ايران در مسير تسويه مسدود مي گردد! متاسفانه اين تحريم نيز از فهرست مطالبات تيم ايراني در ايام تصويب برجام کنار گذاشته شد.

3- گرچه امکان استفاده از ساير ارزها بدون ارتباط با دلار وجود دارد اما مسئله اصلي این است که بانکهاي اروپایی بزرگ که کار تسويه يورو را انجام ميدهند حاضر به همکاري با بانکهاي ايراني نيستند. اين اتفاقي نيست و به اعتراف عراقچي ناشي از پيغامهاي پنهان طرفهاي آمريکايي به اين بانکهاست. علي رغم اصرار مکرر ظريف و ديگر آقايان از جناب کري و اوباما براي کوتاه آمدن از اين مسير، آقای اوباما آب پاکي را ريخت و اعلام کرد ايران بجاي دلار از ديگر ارزها استفاده کند.

4- برخلاف ساده انگاري دولتمردان يازدهم، طرف غربي و امريکايي اهداف بسيار بزرگتري از تحريم دارد و تنها به عقب نشيني هسته اي ایران رضايت نميدهد. بنابر اين ساده انگارانه است که اجراي برجام از سوي طرف غربي را امري شدني تصور کنيم. برجام در طرف غربي از روي کاغذ فراتر نخواهد رفت. علت نيز مشخص است. تغيير ماهيت انقلابي و توقف حمايت ايران از محور مقاومت اصليترين خواسته مورد مطالبه غربيهاست. پياده سازي برجام در عمل منوط به تغيير رفتار ايران در اين موضوعات است. اوباما به صراحت اين موضوع را بيان کرد و مقام معظم رهبري نيز با هوشمندي در صحبتهاي اول فروردين خط بطلان بر پروژه برجام 2 و 3 کشيدند.

5- هر چقدر زمان ميگذرد ابعاد ناشناخته برجام بيشتر هويدا مي شود. ابتدا برخي از روي جو زدگي دم از لغو همه تحريمها زدند. کم کم معلوم شد لغو نيست و تعليق است. کمي بعد معلوم شد همه تحريمها نيست و تنها بخشي از تحريمهاست. با اين وجود دولتمردان مدعي شدند که همه تحريمهاي اقتصادي اصلي برطرف شده و تحريمهاي باقيمانده وزني ندارد! اکنون اما کم کم مشخص ميشود تحريمهاي باقيمانده هسته‌اي و غير هسته‌اي چندان سبک وزن نيست. اقتصاد ايران از سد تحريمها نگذشته و تنها يک راه براي عبور از آن وجود دارد. نسخه اي به نام اقتصاد مقاومتي که نيازمند به توجه به داخل و تلاش و پيگيري شبانه روزي است و به نظر نمي‌رسد چندان با روحيات و حال و اوضاع کابينه يازدم مطابقت داشته باشد.

 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/