16/5/20 - 20:42
شماره مطلب : 2912
ناامیدی کامل دولت روحانی از تعلیق حقیقی تحریم ها

حرکت دولت به سمت ‘توافقات موردی’ با امریکا در زمینه امور بانکی و مالی

این اتفاق پس از آن رخ می دهد که مقام های ایرانی تقریبا پذیرفته اند برجام نه می تواند و نه باید یک رویه قانونی و دائمی برای انجام چنین تبادلاتی ایجاد کند.

علی شاهدیان، ایران هسته ای- برخی گزارش ها نشان دهنده آن است که دولت در حال حرکت به سمت توافق های موردی با امریکا در حوزه مبادلات مالی و بانکی است.

با آشکارتر شدن این موضوع که دولت امریکا اجازه هیچ گشایش واقعی و مستمری را در حوزه تحریم های مالی و بانکی پس از اجرای برجام نخواهد داد، شواهدی هست که راه حل جایگزین از دید برخی مقام های دولتی رضایت دادن به صدور «مجوزهای موردی» از ناحیه امریکا در این مورد است.

مقصود از مجوز موردی این است که واشینگتن یک مورد معامله یا مبادله خاص را –بدون اینکه قاعده یا رویه کلی وجود داشته باشد- تسهیل می کند.

به عنوان نمونه، برخی خبرها حکایت از آن دارد که امریکا قصد دارد ترتیباتی برای انتقال 6/4 میلیارد پول بلوکه شده ایران در هند ایجاد کند.

این امر ظاهرا از طریق برخی بانک های اروپایی انجام خواهد شد.

اما این ترتیبات صرفا منحصر به این معامله خواهد بود و در هیچ مورد مشابهی تکرار نمی شود.

این اتفاق پس از آن رخ می دهد که مقام های ایرانی تقریبا پذیرفته اند برجام نه می تواند و نه باید یک رویه قانونی و دائمی برای انجام چنین تبادلاتی ایجاد کند.

در واقع، این امر به نوعی اعتراف طرف ایرانی است به اینکه برجام تحریم های بانکی علیه ایران حفظ کرده است.

به این ترتیب، ایران باید برای هر مورد عملیات عمده بانکی، از امریکا مجوز بگیرد.

کارشناسان عقیده دارند تن دادن به توافقات موردی با امریکا رویه بسیار خطرناکی است چرا که عملا ایران به دوران پیش از برجام باز می گرداند و حال آنکه ایران هزینه گزافی به بزرگی تعطیلی برنامه هسته ای ایران خود پرداخته است.

وعده دولت روحانی در ایران این بود که برجام «همه تحریم های مرتبط با هسته ای» را را رفع خواهد و عمده تحریم هایی هم که برای ایران مشکلات اقتصادی ایجاد کرده اند مرتبط با هسته ای هستند.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/